Servicii

Folosim cele mai noi tehnologii în domeniu măsurătorilor terestre și cadastru pentru a asigura cea mai înaltă calitate, viteză și acuratețe

Pregătiți de măsurat

Ne mândrim cu serviciile noastre pentru clienți. Dorim să oferim servicii la prețuri de calitate în timp util. Viziunea noastră orientată către clienți este cheia care menține legăturile puternice și încrederea pe care le avem cu clientela noastră de lungă durată.

Serviciile noastre

Plan topografic

Planul topografic este o reprezentare convențională a unei suprafețe relativ mici de teren. 

Planul este o imagine micșorată și asemenea a proiecției orizontale a suprafeței topografice, care prin detaliile ce le conțin permite cunoașterea cât mai exactă a planimetriei și reliefului terenului.

Serviciile noastre

Plan topografic drum

Planuri topografice pentru studii de fezabilitate.

Planul topografic este o reprezentare convențională a unei suprafețe relativ mici de teren. 

Planul este o imagine micșorată și asemenea a proiecției orizontale a suprafeței topografice, care prin detaliile ce le conțin permite cunoașterea cât mai exactă a planimetriei și reliefului terenului.

Serviciile noastre

Releveu

Prin releveu se înțelege măsurarea, desenarea și reprezentarea la scară a elementelor unei construcții, ale unui ansamblu de construcții sau ale unui detaliu constructiv.

Serviciile noastre

Cadastru sporadic

Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

În realizarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, asigură centralizarea şi arhivarea informatică, analogică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.

În cadastru sporadic imobilele se înregistrează la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Serviciile noastre

Cadastru sistematic

Lucrările sistematice de cadastru reprezintă

  • identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice
  • identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară
  •  afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare

Serviciile noastre

Documentație tehnică – Batimetrie de exploatare

Batimetria este o ramură a hidrometriei care se ocupă cu măsurarea adâncimii apei în mări, lacuri și râuri pentru a determina relieful subacvatic.

Procesul de măsurare a adâncimilor se mai numește și ridicare batimetrică și cuprinde ansamblul lucrărilor de măsurare, calcul și reprezentare a reliefului subacvatic al unei zone. În acest scop se urmăresc și se determină un număr suficient de puncte pe suprafața apei, judicios alese ca număr și poziție, în funcție de scara planului ce se va redacta și precizia urmărită.

Pentru o serie de lucrări executate în scopuri speciale (regularizări de rîuri, canale, diguri, baraje, drumuri, căi ferate, etc.), detalierea reliefului terenului se face cu ajutorul profilelor topografice.